Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

O nás

O nás

Statika pozemných stavieb
Vypracovanie projektov statiky, expertíz a statických posudkov.

Projektová činnosť
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a projektov pre rekonštrukcie stavieb.

Od roku 1995 sa špecializujeme na projektovanie občianskych, bytových a administratívnych objektov na základe autorizácie SKSI Ing. Oldřicha Skybu – v kategórii Pozemné stavby a Statika stavieb.

 CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIONS

Development of Static projects, static expertises and reports..

COMPLEX PROJECT ACTIVITIES
Elaboration of complete project documentation of building constructions and reconstruction projects.

Since 1995 we have been specialized in projection of civil, residential and administrative buildings on the basis of authorization of SKSI for Building Constructions and Civil Engineering Constructions.